PREDAVAČ

prof.dr.sc. Vladimir Skračić

umirovljeni profesor Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Vladimir Skračić, rođen 1946. u Murteru. Umirovljeni profesor Sveučilišta u Zadru. Bavi se toponomastičkim istraživanjima jadranskih otoka, osobito terenskim. Utemeljitelj Centra za Jadranska onomastička istraživanja (2003) i voditelj projekta Onomastica Adriatica. U okviru projekta objavljene su dosad toponomastičke monografije o svim zadarsko-šibenskim otocima (osam monografija). Zainteresiran za sve aspekte tradicionalnoga načina života na otocima, osobito za one vezane uz pomorske i ribarske aktivnosti. Utemeljitelj je udruge Latinsko idro, koja njeguje tradiciju drvenog broda i plovidbe latinskim jedrom. Trenutno surađuje u sakupljanju građe za Jezični atlas pomorske i ribarske kulture (JAPRK). Objavio je dvije knjige iz toponomastike sedamdesetak znanstvenih i popularnih radova o otocima.