PREDAVANJE

PETAK / 16.09.2016 / 11:30

Studija krajobraza otoka Cresa: važnost krajobraza u otočnom razvoju


Sažetak
Otok Cres je od 2010. godine odabran kao pilot-područje za provedbu Pilot projekta lokalnog razvoja (PPLR) Vijeća Europe. Projekt je koordiniran od strane Ministarstva kulture RH, a cilj mu je stvaranje cjelovitog modela razvoja tražeći inovativne odgovore i razvojne mjere koje mogu poboljšati kvalitetu života. Temeljna premisa je da su prirodna i kulturna baština resursi u službi definiranja identiteta tog područja te njegovog održivog i diverzificiranog gospodarskog razvoja. Pri tome je krajobraz prepoznat ne samo kao temeljni resurs i javno dobro čiji razvoj mora biti dio rasprave svih dionika, već i kao integralni teorijski koncept kojim se prostor analizira, planira i prezentira.
Stoga je u sklopu PPLR provedena i eksperimentalna studija krajobraza otoka Cresa i to jednogodišnjim radom stručnjaka iz različitih institucija, privatnih biroa i Vijeća Europe, studenata i diplomiranih krajobraznih arhitekata vođenih interdisciplinarnim mentorskim timom. Primarna svrha studije bila je uspostaviti temelje za elaboraciju smjernica za očuvanje i razvoj krajobraza otoka Cresa u okviru razvojne strategije PPLR-a. Studija ne nudi konačno rješenje za pitanja krajobraza - zamišljena je primarno kao platforma za poticanje dijaloga i popularizacije teme krajobraza prvenstveno u lokalnoj zajednici, a posebice ususret pritiscima gradnje u obali, ali i napuštanja naselja i poljoprivrednih djelatnosti koji su oblikovali creski prostor stoljećima.
Metoda rada je obuhvaćala inovativno načelo pri kojem je standardni postupak procjene karaktera krajobraza proširen etnografskom i likovno vizualnom interpretacijom. Etnografsko istraživanje pri tome doprinosi artikulaciji znanja o povijesti, memoriji, društvenim asocijacijama i preferencijama krajobraza, dok likovno vizualna interpretacija doprinosi analitičkom promišljanju i razjašnjavanju prostornog identiteta, i konačno prezentaciji vizualnih, percepcijskih i asocijacijskih karakteristika krajobraza.