PREDAVAČ

dr. sc. Stjepan Šterc

Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Stjepan Šterc rođen je godine 1953. u Desnoj Martinskoj Vesi, a osnovnu školu, I. gimnaziju i studij geografije završava u Zagrebu na Geografskom odsjeku PMF-a 1979. Godine 1980. izabran je za asistenta na istom Odsjeku. Magistrirao je 1987., a doktorirao 2012. godine. Radio je u Vladi RH, Ministarstvu vanjskih poslova i bio pomoćnik ministra razvitka i obnove i obrane. Sudionik je Domovinskog rata, djelatni časnik Hrvatske vojske, jedan je od osnivača Instituta Ivo Pilar, Hrvatskih studija i časopisa „Društvena istraživanja”. Predaje pet kolegija i autor je 90-ak znanstvenih i stručnih radova te sudionik s izlaganjima na 27 znanstvenih skupova. Objavio je dva sveučilišna udžbenika.