PREDAVAČ

prof.dr.sc. Sanja Stanić

Odsjek za sociologiju Filozofski fakultet Sveu*ilišta u Splitu, Split, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Dr. sc. SANJA STANIĆ je izvanredna profesorica i pročelnica Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Njeni istraživački interesi uključuju problematiku potrošnje, djece, održivosti i prostora. Profesorica Stanić publicirala je više od trideset znanstvenih radova i poglavlja u knjigama, te sudjelovala na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.