PREDAVAČ

Dr. sc. Romana Lekić

Veleučilište VERN’ – Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Dr sc. Romana Lekić predstojnica je Katedre turizma na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Stekla je doktorat u području kulturne antropologije na temu "Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“. Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam. Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u projektima razvoja posebnih oblika turizma i DMK (destinacijskih menadžment kompanija) kao predavač te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te gostuje kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima drži predavanja i radionice na temu osobnog razvoja, kreativnosti, uspješnog vođenja i komunikacije, grupne dinamike i dr. Profesionalno usavršavanje stekla je također u području drame, plesa i umjetnosti.