PREDAVANJE

ČETVRTAK / 15.09.2016 / 05:00

Participativna umjetnost za izolirane zajednice


Participativna umjetnost za izolirane zajednice

U izlaganju je prikazan concept strategije društvene promjene i transformacije izoliranih i depriviranih zajednica kroz umjetnost, kulturu i kreativnost koji je razvijen u sklopu europskog interkulturalnog, multidisciplinarnog projekta s ciljem poticanja njihove kulturne regeneracije i razvijajnja novih osjećaja kulturnog identiteta u obliku obnovljive kulture – kulture koja je u stanju opstati i transformirati mjesta udisanjem vitalnosti, poticanjem interdisciplinarne suradnje i transnacionalnog profesionalnog umrežavanja te širenjem znanja o baštini i kulturi.
S posebnim interesom pristupa se stvaranju modela i razvijanju novih metoda i alata koji podižu razinu znanja pojedinaca, promiču i potiču njihovu kreativnost i razvoj transformativnih vještina koje se mogu shvatiti i kao kulturne komponente održivosti i kao komponente koje osiguravaju održivost kulturnih praksi izoliranih zajednica. Kapacitet ovog transformativnog pristupa proizlazi iz sinergije dostupnosti društvenih i kulturnih resursa, opredjeljenja za značajne kreativne i participativne projektei predanosti zajednicama koje će u suradnji s umjetnicima i kreativnim praktičarima oživjeti ove projekate.

Oslanjajući se na koncept totalnog muzeja (Wagensberg) i Gesamtkunstwerk-a kao na mogući pristup kulturnoj samoodrživosti izoliranih zajednica, u nastavku izlaganja predlažemo prezentaciju projekt-izložbe Skriveni muzej te diskusiju o tome što se događa kada kultura djeluje kao proces i kao sredstvo za stvaranje značenja i postaje platforma za promjene. Izložba je održana u zagrebačkom Paromlinu i predstavlja primjer kustoske inicijative koja koristi muzejsku izložbu kao alat za društveno djelovanje, za probijanje plašta nevidljivosti, i podizanja svijesti kod ljudi kao i osjećaja odgovornosti za zajednicu, a služila je kao katalizator za pokretanje promjena u zajednici.

Ključne riječi: obnovljiva kultura, participativna umjetnost, multidisciplinarna suradnja, transformacija