PREDAVANJE

SUBOTA / 17.09.2016 / 10:30

Misliti o, na i s otocima: etnografska, etnološka i kulturnoantropološka istraživanja hrvatskih otoka


dr. sc. Marina Blagaić Bergman


Aktualna istraživanja života ljudi na otocima kao znanstveno-istraživačke teme u hrvatskim i inozemnim studijama humanističkog i društvenog usmjerenja, ponajviše su povezana s promjenama demografske slike koju, uz rijetke iznimke, karakterizira starenje i opadanje broja stanovnika. Druga tema koja zaokuplja istraživače proces je baštinizacije otočnih kultura i samoga života na otocima u svrhu njihove turističke promocije. Ovo će izlaganje prikazati načine istraživanja na i o hrvatskim otocima u okviru etnologije tijekom 20. i 21. stoljeća s posebnim naglaskom na pitanje u kolikoj se mjeri mislilo s otocima. U javnome diskursu, kako domaćem tako i međunarodnom, otoci su koncipirani dvojako. S jedne strane, naglašava se njihova ugroženost i zapuštenost, a s druge romantizira njihova posebnost. Nerijetko su upravo etnografska istraživanja tradicijske kulture izvor podataka za romantiziranje i turistifikaciju otočne baštine. S druge strane, etnografski uvidi u posebnosti života na otoku omogućuju drugačiji pogled na uvriježenu sliku o izoliranosti i izmještenosti otočnih zajednica.