PREDAVAČ

Miran Križanić dipl.ing.arh.

Zadar, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Miran Križanić, aer704@gmail.com

(1985, Karlovac) Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se vizualnim umjetnostima uglavnom kroz crtež, slikarstvo, te ilustracije i dizajn. Sudjelovao je na nekoliko skupnih i samostalnih izložbi. Član je udruge 4 Grada Dragodid koja se bavi istraživanjem i reaktualizacijom suhozidnog graditeljstva i ostalih tradicijskih graditeljskih tehnika kroz stručni rad i edukativne radionice. Trenutno živi u Zadru i radi kao arhitekt i ilustrator.