PREDAVAČ

prof. Joško Božanić

profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Joško Božanić je profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Područja interesa su mu tradicionalne ribarske vještine i znanje otoka Visa i okolnog pučinskog otočja, restauracija tradicionalnog ribarskog broda „falkuša“, otočna dijaspora i općenito, otočni studij. Objavio je nekoliko knjiga o tradicionalnoj plovidbi i ribarstvu i niz lingvističkih radova. Objavio je i nekoliko knjiga pjesama na lokalnom dijalektu.