PREDAVAČ

Irena Sertić

Omnimedia; Interacta, Udruga za produkciju i interakciju u kulturi i obrazovanju, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Irena Sertić, kustosica
Omnimedia, projektnimenadžer / prokurist
Interacta, Udrugazaprodukcijuiinterakciju u kulturiiobrazovanju, predsjednica
http://www.interacta.org/

Mob: +385 98479461
Email: serticirena2@gmail.com

Irena Sertić, kustosica i pedagoginja; radila kao direktorica Dječjeg muzeja u osnivanju. Autorica je idejne, muzeološke, pedagoške, sadržajne i komunikacijske koncepcije Muzeja kao i niza multimedijskih, interaktivnih i edukativnih izložbi kojima promovira nove standarde u muzejskoj djelatnosti okrenute interaktivnim, konstruktivističkim pristupima izlaganja i suvremenim estetskim, didaktičkim i komunikacijskim oblicima stvaranja i prenošenja znanja u muzeju. U profesionalnom fokusu: kulturno obrazovanje i razvoj publike kroz kreativni pristup prezentiranja kulture i baštine. Objavljuje knjige za djecu i mlade, eseje i članake iz područja muzeologije i obrazovanja.