PREDAVANJE

ČETVRTAK / 15.09.2016 / 04:00

Energetska samodostatnost otoka


Energetska samodostatnosti Otoka

Izlaganje se fokusira na dosadašnja praktična iskustva u energetskom planiranju i izvedbi projekata usmjerenih ka energetskoj samodostatnosti otoka.

Otoci su na neki način moderne oaze i ono što je dugo bila mana postaje strateska prednost: fizička odvojenos je mnoge otoka zaštitila od intenzivnog neodrživog razvoja, brutalne izgradnje i zagadjena. Mogucnost za kvalitetom života na otocima je potencijalno jako velika, a u vrijeme digitalne hiperkonekcije faktor izolacije se znatno relativizuje. Suprotno trenutnim trendovima, kako sistemski gledano tako i sa tehničke strane, mnogo je opravdanije raditi na samodostatna infratruktura na otocima nego u gradovima. Razlog tome je upravo fizička odvojenost i fizički vrlo jasno definirana i limitirana infrastrukturalne veza s kontinentom. Naravno, ova veza može postojati samo u slučaju otoka koji su relativno blizu kontinenta. U slučaju dalekih otoka (remote islands) nikakva veza energetskih infrastruktura ne posotoji te tako pitanje samodostatnosti i ne postavlja; u pitanje se dovodi način na koji se samodovoljnost postiže. U slučaju opskrbe energijom pitaje je da li se to postiže uvezenim fosilnim gorivima ili lokalno dostupnim obnovljivim izvorima energije.

U svakom slučaju, otočki uvjeti često rezultiraju višim realnim cijenama energije. I upravo više cijene, kao i obilje olokalnih resursa čini obnovljive izvore energije vrlo atraktivnom opcijom za otočke sustave.

Izlaganje će se osvrnuti na postojeće energetske sustave, zasnovane na iskorištenje lokalnih obnovljivih izvora energije, na španjoilskom otoku El Hierro, na danskom otoku Samso, i na planiranom sustava na otoku Sveta Helene u južnom Atlantskom oceanu. Uporednom analizom ova tri sustava, diskutovatće se optimalna kombinacija različitih obnovljivih izvora energije kao i konvencionalnih, fosilnih, goriva. Ova analiza takodje ce biti usmjerena na optimizacije investicija, cijene energija, potrebe za pohranom energije i prostornih dimenzija neophodnih instalacija.