PREDAVANJE

ČETVRTAK / 15.09.2016 / 12:00

Društveni aspekti života na otoku: primjer otoka Visa


Društveni aspekti života na otoku: primjer otoka Visa

Sažetak

Otoci su posebne prostorno-socijalne zajednice na kojima život nema samo specifične gospodarske, socijalne, povijesne, ambijentalne i druge značajke nego na otocima i vrijeme “specifično prolazi“. Otok Vis, fizički odvojen i prometno-komunikacijski izoliran, ima status perifernog područja, a gospodarski i depopulacijski problemi utječu na život otočne zajednice. Posljednjih godina, zahvaljujući očuvanoj prirodi, otoci postaju osobita turistička destinacija, a turizam perspektiva razvoja.
Cilj istraživanja je ispitati stavove i mišljenja stanovnika Visa i Komiže o životu na otoku, kako procjenjuju njegove prednosti i nedostatke, kako raspodjeljuju dnevno vrijeme te razmišljanja o budućnosti otoka i osobnim planovima za budućnost. Korištena je metoda ankete (N=250), istraživanje je provedeno tijekom svibnja i lipnja 2015. godine.
Nalazi pokazuju kako polovina ispitanika smatra život na otoku prednošću, dok ga 37% njih smatra boljim nego u ostatku Hrvatske. Zadovoljstvo životom na otoku intenzivnije je ljeti. Determinante svakidašnjeg života na otoku su obitelj, mogućnost zaposlenja, financijska situacija te odnosi s prijateljima, dok su s druge strane od manjeg utjecaja društveno djelovanje, prometna infrastruktura i povezanost, telekomunikacije i obrazovni sustav. Kao prednosti života na otoku ističu se mir i ljepota (88%), zdrav život (49%), osjećaj slobode (44%) i čist okoliš (30%), dok se među nedostatcima ističu skupoća (61%), odlazak mladih (54%), udaljenost od kopna (52%) i nezaposlenost (45%). U pogledu dnevnog vremena ispitanika, prevladava slobodno vrijeme, koje najčešće provode u druženju s prijateljima (68%), u kafiću (36%) te s djecom (34%). Najistaknutiji problemi mladih su nezaposlenost (87%), nedostatak mjesta za izlazak (78%) i nemogućnost nastavka školovanja (75%). U pogledu budućnosti prevladavaju pesimistična viđenja. Ekonomsku situaciju lošijom predviđa 45% ispitanika, dok je boljom vidi četvrtina njih. Bilo za stalno ili privremeno, trećina ispitanika izjasnila se kako planiraju odlazak s otoka. Kao perspektivu razvoja otoka 76% ispitanika navodi turizam.
Sagledani sveukupno rezultati ukazuju na specifičnosti života stanovnika dvaju mjesta na otoku. Istodobno, u društvenoj i ekonomskoj problematici rezultati su podudarni ranijim istraživanjima otoka.