PREDAVAČ

dr.sc. Anica Čuka

Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Anica Čuka je docentica na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. U središtu njezinog znanstvenog interesa su hrvatski otoci; njihov demografski i gospodarski razvoj i promjene tradicionalnog otočnog krajolika. Na diplomskom studiju geografije na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru predaje kolegij Geografija hrvatskih otoka, a na poslijediplomskom studiju istog sveučilišta predaje kolegij Hrvatski otočni krajolik. Osim otoka, bavi se istraživanjem hrvatskog iseljeništva. Objavila je 20-ak znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima