PREDAVAČ

dr. sc. Zoran Roca

CEIED – Interdisciplinarni istraživački centar za obrazovanje i razvoj, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugal

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Zoran Roca je geograf i demograf, školovan na sveučilištima u Zagrebu, Strasbourgu i Columbusu (SAD). Od kraja 90-ih redoviti je profesor humane geografije, demografije i razvojnih studija te direktor Odsjeka za geografiju na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) u Lisabonu. Svoju istraživačku karijeru započeo je u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu i nastavio u Odjelu za održivi razvoj Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) u Rimu. Odnedavno je i profesor na sveučilištima u Zagrebu i Splitu te na Veleučilištu VERN' u Zagrebu. U području međunarodne tehničke pomoći i suradnje za razvoj (UN, EU itd.) stekao je iskustva u brojnim zemljama Afrike južno od Sahare i jugoistočne Azije, u Kini i Brazilu te u istočnoj i južnoj Europi. Glavna su mu područja istraživačkih interesa i stručnosti: prostor i razvoj (teorijsko-metodološka pitanja vrednovanja identiteta prostora; lokalni razvoj i lokalno-globalna međuzavisnost), participativne metode u istraživanju i planiranju lokalnog razvoja te međunarodno umrežavanje istraživanja i izdavaštva.