PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 03:30

Zaštita i očuvanje baštine u turističkom razvoju - viški primjeriNajznačajnija je odlika povijesnih krajolika njihova autentičnost. Treba je prepoznati, vrednovati i zaštititi. Paradoksalno, dok je autentičnost polazište turističkog razvoja, standardi osnovne turističke ponude, prehrane, smještaja isti su bez obzira u kojem se dijelu svijeta nalazili. Turist/investitor često nameće vlastite vrijednosti prostoru u koji je došao, odnosno u koji intervenira. Gradovi Vis i Komiža kao jedinice lokalne samouprave provode više projekata usmjerenih turističkome razvoju otoka koji se temelje na autentičnosti otočkoga krajolika, odnosno na njegovim baštinskim sastavnicama – kulturnoj i prirodnoj baštini. Izlaganje ukazuje na dva projekta koji su u tijeku i koji se mogu predložiti kao modeli odgovornog turističkog razvoja: plan turističke zone Češka vila u Visu i koncept Ekomuzeja Komiža.

Pristup planiranju turističke zone

U Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije predviđene su ukupno 142 zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, od toga na otocima njih 68 (maksimalni kapacitet 45 210 ležajeva). Prostornim planovima uređenja gradova i općina moguće je predvidjeti i turističke zone unutar naselja ukupne površine do 20 % građevinskih područja naselja. Planiranje izdvojenih turističkih zona i onih na rubu povijesnih naselja potrebno je temeljiti na činjenici da prostor koji okružuje povijesna naselja nije prazan prostor. Oblikovan je višestoljetnim radom njegovih stanovnika te naselja zajedno s kultiviranim područjem između njih tvore jedinstveni prostor gospodarenja i stanovanja, povezan s prirodom i prožet memorijom lokalnog stanovništva.

Koncept ekomuzeja

Ekomuzej vrednuje, čuva, istražuje, interpretira i prezentira cjelovitost identiteta lokalne zajednice. Ekomuzej je s jedne strane važan alat lokalnoj zajednici za očuvanje identiteta, a s druge strane generator održivoga turističkog razvoja. Sastavnice ekomuzeja glavni su interpretacijski centar i mreža tematskih putova kojima se valorizira i interpretira ukupna prirodna i kulturna baština in situ te se prožimaju bremenita memorija i duh mjesta sa sadašnjim životom, proizvodnjom, kreativnim doprinosima i potrebama lokalnog stanovništva.