PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 11:30

Zakon o otocima – koncepcijski promašaji ili hrvatska potreba?Zakon o otocima donio je Hrvatski državni sabor na sjednici 26. ožujka 1999. godine, a objava nosi simbolički datum 1. travnja 1999. godine. Kao da smo se šalili i hrvatskoj javnosti uputili dokument koji svojom težinom, sadržajem, pristupom i općenito koncepcijom pokušava nametnuti ustaljenim procesima u otočnom prostoru novi oblik funkcionalne učinkovitosti. Usprkos novim (dvjema) izmjenama inicijalnog zakona ostaje potvrda njegove provedbe i osjećaj kako nismo imali dovoljno hrabrosti ozakoniti i usmjeriti procese bez koji nema ozbiljnijih promjena na potencijalno najvrjednijem hrvatskom prostoru. Sama koncepcija održivosti prostora zakonski je dominantni sadržaj iz kojeg nam nije u osnovi jasno za koga se ta održivost planira, kome je namijenjena i postaje li otočni prostor time funkcionalniji za lokalnu i širu zajednicu. Nakon provedene ankete na svim naseljenim otocima dobiveni su stavovi reprezentativni za veće i manje otoke i sukladno njima su se postavili članci, koji međutim ipak nisu pokrili ključnu problematiku hrvatskih otoka: revitalizaciju imigracijskom varijantom i usklađivanje gruntovnice i katastra kao osnovne pretpostavke ozbiljnijih investicija u otočnom prostoru. Nismo zakonom dodirnuli niti još jedan ključni problem cijelog otočnog prostora, a vezan je primarno za trajektnu povezanost, dodirnutu samo simbolički kroz cijenu otočne karte, bez ozbiljnijeg testiranja i modeliranja mogućeg postavljanja državnog prijevoznika u cijelosti u proračunski sustav i besplatnog prijevoza gostiju i otočana u širem strateškom interesu. Upravo ćemo na modelu državnog prijevoznika testirati potencijalnu mogućnost povećanja dolaska, noćenja i ukupnog prihoda od turizma na izuzetno otočnom potencijalu. Zakon o otocima bio je samo blagi pristup strateškom hrvatskom prostoru koji ne smije ostati bez svoje osnovne prostorne funkcije, bez populacije i razvojnog potencijala, a to se mora novim zakonom učinkovitije razraditi kao hrvatska potreba.