PREDAVAČ

Vedrana Premuž Đipalo , mag. etn.

Etnografski muzej Split, Split, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Vedrana Premuž Đipalo diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer filozofija i etnologija. Od 2006. godine radi u Etnografskom muzeju u Splitu kao muzejska pedagoginja. Autorica je dvadesetak muzejsko-edukativnih projekata. Trenutačno pohađa Poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu, interdisciplinarni mediteranski kulturološki modul.