PREDAVANJE

SUBOTA / 19.09.2015 / 12:00

Turizam sekundarnog stanovanja u Europi, s posebnim osvrtom na PortugalOva prezentacija nudi state-of-the-art pregled pokretačkih snaga prostorne različitosti i socijalne složenosti svojstvenih širenju sekundarnog stanovanja u svim dijelovima Europe – od Skandinavije do Mediterana i od britanskog otočja do Rusije – u kontekstu suvremenih obrazaca mobilnosti u velikoj mjeri izazvanih turizmom. Novija istraživanja o pitanjima planiranja i politike jačanja fenomena sekundarnog stanovanja u Europi ponajviše promiču: (i) multidisciplinarni pristup tom fenomenu kao izrazu mobilnosti tzv. leasure class, odnosno stila života vezanog za rekreaciju kao konstitutivnog elementa postproduktivnog načina uporabe zemljišta i promjena u pejzažu; (ii) socioekonomske i planske perspektive razvoja i politika društvenih promjena i reorganizacije prostora izazvanih širenjem turizma sekundarnog stanovanja u doba prosperiteta i kriza.
U Portugalu je između 1991. i 2011. godine stopa rasta kuća i stanova za odmor bila 63 % te ih je u 2011. godini bilo više od jednog milijuna. Iako su vrlo očiti sveprisutnost i utjecaji tog fenomena na promjene uporabe zemljišta i svojstva pejzaža u svim dijelovima zemlje, tek odnedavno počela se obraćati pažnja na njegove učinke na prostorne identitete i lokalni razvoj. Percepcije utjecaja ekspanzije sekundarnog stanovanja vrlo su kontroverzne. Na primjer, u Nacionalnom strateškom planu za razvoj turizma sekundarno stanovanje smatra se jednim od deset glavnih prioriteta koje treba promicati, dok je u Nacionalnom programu politike prostornog planiranja preporučeno da se kontrolira širenje takvog turizma zbog učinaka koje ima na održivost korištenja zemljišta i pejzaža. Međutim, učinkovito upravljanje postojećim i budućim utjecajima širenja sekundarnog stanovanja nemoguće je bez temeljite inventarizacije i spoznaje specifičnosti prostorne raznolikosti nastanka i karaktera tog fenomena. Ova prezentacija donosi glavne rezultate nedavno zaključenog velikog pionirskog istraživačkog projekta o učincima širenja sekundarnog stanovanja u Portugalu, koje je osmislio i realizirao tim geografa i drugih stručnjaka u području prostornog planiranja, lokalnog razvoja i javnih politika.