PREDAVANJE

SUBOTA / 19.09.2015 / 03:00

Turizam kao pokretač razvoja na šibenskim otocima?Šibenski su otoci zbog svoje marginalnosti i višedesetljetne gospodarske zapuštenosti uglavnom sačuvali izvorne prirodne karakteristike i visoku kvalitetu okoliša, što je temeljni uvjet održivog razvoja i ekološkog turizma. Budući da na njima nije bilo izgradnje velikih hotela i popratne infrastrukture, velik dio prostora sačuvan je i nema značajnije degradacije ekosustava. Potencijalni je problem spontani turistički rast. Prevelik broj turista, masovna izgradnja turističkih kapaciteta, ali i objekata sekundarnog stanovanja izazivaju degradaciju okoliša te tako uništavaju temeljni otočni ekonomski resurs. Stoga je taj proces nužno kontrolirati i usmjerivati. Razvoj, među ostalim, pretpostavlja potrebu za odgovarajućim stručnim kadrovima, dakle naseljavanje ljudi u radno aktivnoj dobi jer na šibenskim otocima ne postoji kritična masa radno sposobnog stanovništva koje bi moglo nositi njihov turistički i ukupni gospodarski razvoj. Postoje nesuglasice između stanovnika koji žele promjene i koji u turizmu vide mogućnost za otvaranje otoka i gospodarski prosperitet te onih koji ne žele nikakve promjene. Istraživanje provedeno 2011. na šibenskim otocima pokazalo je da dvije trećine ispitanika smatra da turisti svojim dolaskom i donošenjem drukčijih običaja i navika otok čine boljim mjestom za život. Istodobno, trećina stanovnika izražava veliku zabrinutost zbog zagađenja koje donosi tako velik broj ljudi i brodova, ali i neslaganje s nametanjem drukčijega životnog stila, za koji češće okrivljuju domaće turiste. Većina onih koji se osjećaju otočanima opiru se promjenama koje donose stranci – došljaci, i to prije svega turisti. Ipak, većina otočnih stanovnika svjesna je nužnosti promjena i prihvaća ih te odobrava izgradnju različitih objekata na otoku (hotela, kuća za odmor i apartmana, trgovina i sl.).