PREDAVANJE

PETAK / 18.09.2015 / 04:30

Splitska plaža Bačvice kao mjesto susreta lokalnih tradicijskih praksi i turizmaIzlaganje se tematski nadovezuje na promatranje plaže kao dijela svakodnevice, povijesti i tradicijskih praksi. Radom se predstavlja istraživanje provedeno među članovima zajednice igrača picigina sa splitske plaže Bačvice. Iako je igra medijski učestalo vidljiva, detalji oko igre – povijesni razvoj, nepisana pravila igre, međusobni odnosi piciginaša, odnos prema drugima prisutnima na plaži te neizbježne promjene i prilagodbe izvedbe igre – manje su poznati široj, pa čak i onoj lokalnoj splitskoj javnosti. Istraživanjem se ukazalo na načine privrženosti navedene zajednice naspram mjesta – plaže Bačvice – te na načine stvaranja identiteta ove plaže. Razmatraju se i razlozi proglašenja picigina kao nematerijalnog kulturnog dobra te (ne)održivost uspostave natjecateljske forme igre. Poseban naglasak stavlja se na promjene koje nastupaju uslijed turističke ekspanzije i sve veće napučenosti ovoga poznatog splitskog kupališta te na „suživot” piciginaša, lokalnih kupača i turista.