PREDAVAČ

dr. sc. Sonja Podgorelec

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Sonja Podgorelec znanstvena je suradnica, zaposlena u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Kao suradnica na više znanstvenih projekata bavila se sociološkim aspektima života i zdravlja migrantica, djece u migraciji i povratku, individualnim orijentacijama i sociokulturnim obrascima ponašanja mladih, sociološkim (socijalno-gerontološkim) aspektima starenja stanovništva Hrvatske (posebice starenja otočnog stanovništva) i kvalitetom života. Samostalno ili u suautorstvu objavila je pet knjiga te više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Važnije knjige: „Ostarjeti na otoku – kvaliteta života starijega stanovništva hrvatskih otoka” (2008.) i „Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama” (suautorica Sanja Klempić Bogadi, 2013.).