PREDAVAČ

dr. sc. Sanja Klempić Bogadi

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi viša je znanstvena suradnica, zaposlena u Institutu za migracije i narodnosti od 2000. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata, objavila dvadesetak znanstvenih radova te izlagala na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. U suautorstvu sa Sonjom Podgorelec objavila je knjigu „Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama” (2013.). Od 2010. vanjska je suradnica na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje na diplomskom istraživačkom studiju geografije drži izborni kolegij Suvremene sociogeografske teme. Njezina su područja znanstvenog interesa demogeografija i socijalna geografija.