PREDAVAČ

mr.sc. Sanja Buble

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Mr. sc. Sanja Buble diplomirala 1978. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala 1997. godine obranivši temu „Mjerni sustav Dioklecijanove palače”. Graditeljskim nasljeđem bavi se od 1991. do 2002. god. kao znanstveni asistent u Mediteranskom centru za graditeljsko nasljeđe u Splitu, a od 2003. god. kao viši stručni savjetnik konzervator u Konzervatorskom odjelu u Splitu. Uže područje interesa: zaštita i očuvanje ruralnih cjelina i krajolika s naglaskom na suhozidnu arhitekturu te mjere zaštite i prostorno planiranje u zaštićenim cjelinama. Kao konzervator angažirana na zaštiti, istraživanju i obnovi graditeljske baštine otoka Visa. Istraživač suradnik na projektu Ekomuzej Komiža. Sudionica međunarodnih skupova i radionica, suautorica niza konzervatorskih elaborata te autorica stručnih i znanstvenih radova s temom istraživanja i očuvanja graditeljske baštine.

 sanja.buble@min-kulture.hr, sanja.buble@gmail.com