PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 06:00

Promišljanje dijaloga industrijske baštine i umjetničke proizvodnje. Slučaj otoka Korčule i Vele LukeOtok Korčula je tijekom prošlog stoljeća zasnivao svoju proizvodnju i gospodarstvo velikim dijelom na svojoj dobro razvijenoj industriji (brodogradnji, montaži, ribljoj i ambalažnoj industriji, industriji tekstila, boja, ljepila, lakova i elektroničkih uređaja) koja je svojim kapacitetima proizvodnje i zapošljavanja i uspješnošću poslovanja bitno obilježila pojedina mjesta, otok i šire. Većina pogona tijekom privatizacije je zatvorena, pala u stečaj ili znatno izmijenila upravljačku i proizvodnu strukturu, kao i broj zaposlenih. S obzirom na to da su nekad efikasni proizvodni kapaciteti bitno smanjeni, dogodile su se i goleme promjene, ne samo u gospodarstvu, nego i u javnom mnijenju, a stanovnici su primorani okrenuti se novim izvorima financiranja – najčešće turizmu. Imajući na umu taj kontekst projekt Industrijska baština otoka Korčule teži senzibilizirati (prije svega lokalno stanovništvo, ali i ostale posjetitelje, turiste i struku) i revalorizirati kulturno naslijeđe industrijske baštine; njezin gospodarsko-povijesni, socijalni, urbanistički, arhitektonski i tehnološki aspekt u sprezi s lokalnom memorijom. Industrijski objekti koji su u inicijalnom fokusu istraživanja smješteni su primarno na području Vele Luke (Greben, Jadranka i „Ambalaža”) te su zabilježeni u trenutačnom stanju s ciljem kreiranja arhiva, ali i istraživačke i umjetničke baze za daljnje „alternativno” korištenje i interpretaciju. Kroz izlaganje želimo predstaviti dosadašnje istraživanje utemeljeno na etnografskom i narativnom materijalu prikupljenom zahvaljujući bogatom sjećanju lokalnog stanovništva, ponajprije bivših radnika u tvorničkim pogonima. Kroz rad na prikupljenom materijalu te u suradnji s domaćim udrugama i pojedincima projekt je usmjeren prema daljnjim umjetničkim intervencijama i interpretacijama (site-specific intervencije, performansi, izložbe i radionice). Imajući na umu snažnu tradiciju međunarodne umjetničke kolonije u Veloj Luci želimo osmisliti nove moguće modele turističke ponude proizašle iz naslijeđa industrijske baštine, a realizirane kroz inkluzivni dijalog domaćeg stanovništva, kustosa i umjetnika.