PREDAVANJE

SUBOTA / 19.09.2015 / 03:30

Pretpostavke razvoja ruralnog turizma na otoku Braču s naglaskom na razvojne mogućnosti mjesta DolPrema definiciji ruralni turizam ostvaruje se u različitim oblicima, u okviru kojih se posebno prepoznaje seoski turizam odnosno agroturizam na seoskim gospodarstvima te ostali oblici koji se ostvaruju na ruralnom prostoru izvan seoskih gospodarstava. Zahvaljujući povoljnom geografskom smještaju i položaju otok Brač ima odlične preduvjete za kvalitetan razvoj ruralnog turizma, čemu dodatno pridonose učestale trajektne linije s najprometnijom putničkom lukom Split, očuvani prirodni resursi, niz otočnih mjesta s tradicionalnom ruralnom arhitekturom te autohtona otočna gastronomska ponuda. Ruralna unutrašnjost otoka predstavlja najvrjedniji resursni potencijal za razvoj ruralnog turizma. Unatoč prirodno-kulturološkim različitostima i atrakcijama, prostor zaobalja karakterizira proces izrazite ekonomske i demografske degradacije. U takvim uvjetima razvijanje ruralnog turizma predstavlja temeljnu pretpostavku gospodarskog razvitka, a samim time i ublažavanje negativnih demografskih trendova. Mjesto Dol nalazi se na povoljnom geoprometnom položaju, u neposrednoj blizini priobalnog naselja Postira. Osnovna ekonomska djelatnost koja je razvijena u Dolu je poljoprivreda, što je u novije vrijeme potaknulo intenzivan razvoj agroturizma, temeljenog ponajviše na ekološki orijentiranoj proizvodnji. Temeljni nedostatak većine ruralnih naselja u unutrašnjosti otoka ogleda se u manjku smještajnih turističkih kapaciteta. Ponajprije je riječ o napuštenim tradicionalnim ruralnim naseobinama koje zahtijevaju adaptaciju i stavljanje u ekonomski isplativu funkciju. Najadekvatniji i najbolji način za rješenje navedenoga turističkog nedostatka ogleda se u privlačenju financijskih sredstava iz Programa ruralnoga razvoja RH, sufinancirajućih programa Hrvatske turističke zajednice te brojnih europskih programa za sufinanciranje. Neke od temeljnih prepreka s kojima je lokalno stanovništvo suočeno su neriješeni imovinskopravni odnosi, nedovoljna informiranost i educiranost u procesu pokretanja razvoja ruralnog turizma. Uslijed intenzivne deagrarizacije i okrnjene demografske slike unutrašnjeg dijela otoka Brača, razvoj ruralnog turizma nameće se kao jedini ispravan, ekološki održiv i ekonomski profitabilan način valorizacije lokalnih resursa i generator dugoročnoga gospodarskog napretka.