PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 04:00

Povijesni krajolik kao temelj razvoja – istraživanje arhitektonske baštine otoka CresaOtok Cres je od 2010. godine pilot-područje za provedbu Pilot-projekta lokalnog razvoja Vijeća Europe. PPLR utvrđuje politički okvir za konzultacije i rasprave o strategiji dugoročnog razvoja koji se temelji na atraktivnosti područja i njegovih komparativnih prednosti. Njegov je cilj stvaranje inovativnih odgovora i mjera koje mogu poboljšati životne uvjete i kvalitetu života. U tom pogledu baština je resurs koji se na održiv i domišljat način može koristiti za pokretanje razvoja. PPLR u Hrvatskoj ovime pokušava izgraditi novi model razvoja u kojem naslijeđe predstavlja glavnu polugu razvoja. Razvoj „po svaku cijenu” predstavlja stvarnu prijetnju za vrijednost baštine i lokalnu tradiciju. To otvara razna pitanja na koja treba odgovoriti kroz Projekt razvoja Cresa: Kako se vrijednost baštine može koristiti za lokalni razvoj? Kako kulturno nasljeđe može doprinijeti modelu društva koji zajednica nastoji izgraditi kao jamstvo za budućnost? Kakvu ulogu kulturna baština može igrati u fizičkom i etičkom razvoju teritorija? Koje će mjesto kulturna baština zauzeti u politici urbanog planiranja i regionalnog razvoja? Što se može učiniti kako bi se osiguralo da razvoj jamči urbani i ruralni identitet koji obilježava teritorij? Kako bi se procijenio razvojni potencijal baštine na otoku, u okviru PPLR-a provedeno je istraživanje baštine. Preliminarna analiza rezultata ukazuje da je creska građevna baština bogatija i raznovrsnija od prvotno očekivane ili općenito priznate. Ona ima specifične karakteristike koje određuju ambijent količinom izvorno očuvanih i nepromijenjenih tradicionalnih i povijesnih građevina. Lokalni identitet protkan je tim nasljeđem koje predstavlja jedini materijalni trag društveno-ekonomske organizacije otoka u prošlosti. Ambijent i dalje ostaje autentičan i to je ono što se ističe na otoku. Izmjene i preinake građevina koje su dovele do nepopravljivih šteta gubitkom njihovih karakterističnih svojstava i izvornosti još uvijek su samo sporadične i nisu poprimile nezaustavljive razmjere.