PREDAVANJE

PETAK / 18.09.2015 / 03:00

Panel: Otočne plaže i turizam; Globalna, lokalna i „glokalna” plažaVoditeljica panela: Otočne plaže i turizam


Plaže su jedan od glavnih toposa na globalnom turističkom tržištu. Usprkos brojnim razvojnim inicijativama i isticanju prioriteta smanjenja sezonalnosti i razvoja drugih proizvoda, "sunce i more" su i dalje dominanti hrvatski turistički proizvodi. Razvojem otočnoga turizma otočne plaže su i dalje središte turističkih ponuda, što je utjecalo na lokalne zajednice, njihove aktivnosti vezane uz plažu te na njihove identifikacije. Na plažama se sukobljavaju interesi i ideje vezani uz njihove prostore. Na njima se može pratiti dinamika i odnosi između ekonomije, okoliša, politike i društva. Plaže su s jedne strane resursi koji se koriste, prostori turističkih fantazija i simbolike, s druge strane one su mjesta pripadanja, života i tradicija lokalnih obalnih i otočnih zajednica. Zbog turističke ponude i komercijalizacije dolazi do forsiranja unifikacije plaža (klasifikacija, tematizacija i zoniranje morskih plaža), lošeg upravljanja plažama te plažnim koncesijama pri kojima koncesionari okupiraju velik dio prostora plaže nudeći previše različitih i nepovezanih zabavnih i rekreativnih sadržaja. To uzrokuje snažne ekološke, društvene i ekonomske učinke na obalna područjima i otoke te ugrožava mogućnosti za razvoj održivog i odgovornog turizma. Stoga obalni i pomorski turizam treba biti usmjeren na gostoprimstvo koje je ekološki osjetljivo i obzirno prema lokalnoj zajednici, usmjereno na održivu gradnju, lokalne dobavljače, korištenje lokalnih proizvoda, zaštitu prirodne baštine te poštivanje lokalnih plažnih kultura, aktivnosti i tradicija.

Izlaganje: Globalna, lokalna i „glokalna” plaža

U turističkoj promociji i brendiranju destinacije hrvatske plaže predstavljene su kroz stereotipne slike krajolika izvan prostora i vremena, kao mjesta bez identiteta koja samo čekaju turiste željne zabave, mora i sunca. Ova predodžba „globalne plaže” sa standardiziranim opisom mjesta, krajolika, objekata i aktivnosti za provođenje odmora i dokolice u suprotnosti je s predodžbom plaže kao „kulturne arene” (Löfgren, 2002) i „kaleidoskopa kulture” (Lenček i Bosker, 1998). „Lokalna, mjesna plaža” važan je geografski simbol i fizički (stvarni) krajolik koji obalne i otočne zajednice prepoznaju kao područje dnevnih i sezonskih aktivnosti, lokalnih kultura, životnih stilova, povijesti i specifičnih tradicija. Kako spojiti ove dvije predodžbe, fizičke stvarnosti i reprezentacije plaža u koncept „glokalne plaže”? Kako možemo okupiti turističke slike, fantazije, želje i očekivanja te vizije i potrebe obalnih i otočnih zajednica tijekom ljetne sezone? Uključivanjem otočne povijesti, tradicijskih zanimanja (npr. ribarstvo, brodogradnja) i praksi, kultura, kupališne baštine poveznih s otočnim plažama u turističku promociju, one će dobiti specifičan i prepoznatljiv imidž unutar standardizirane turističke ponude ljetnih, morskih destinacija.