PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 12:00

Otočna razvojna politika – od uspostave do današnjih pristupa i mogućnostiPlaniranje razvoja otočnog prostora dio je regionalne, a time i cjelokupne nacionalne razvojne politike Republike Hrvatske, temeljene na određenim zakonodavnim, planskim i strateškim odredbama i dokumentima te u nadležnosti tijela državne, županijske i lokalne uprave, ali i brojnih drugih dionika, poput organizacija civilnog društva, znanstvene zajednice, poslovnih subjekata te ostalih interesnih skupina i pojedinaca uključenih u razvojno promišljanje, planiranje i participiranje.
Otoci se kao posebne prostorne cjeline s mnogih aspekata razlikuju od kopnenih te predstavljaju prvu regiju u Hrvatskoj prema kojoj se postavila razvojna politika. Ipak, poimanje razvojne politike otoka prošlo je značajne promjene od svoje inicijalne uspostave do danas. Nekoć se odnosila isključivo na eksplicitnu razvojnu politiku otoka, odnosno skup odluka i mjera direktno usmjerenih prema otočnom području, definiranih Nacionalnim programom razvoja otoka i Zakonom o otocima. Danas je segmente razvojne politike otoka, osim navedene eksplicitne, moguće prepoznati i implementirati kroz sveukupnu regionalnu te ruralnu razvojnu politiku. Upravo prepoznavanje mogućnosti te njihova implementacija predstavljaju svojevrsne izazove i zadatke različitih dionika razvoja lokalnih zajednica u pokušaju ostvarenja sveukupnih razvojnih ciljeva. Glavni ciljevi u radu su:
1. odrediti temeljne odredbe i načela u poimanju otočne razvojne politike nekada i danas
2. ocijeniti (ne)učinkovitost dosadašnje primjene glavnih zakonskih odredbi i strateških dokumenata otočnog prostora, kao i cjelokupne regionalne i ruralne politike, kroz postignute učinke na otočno recentno razvojno stanje, a u okviru glavnih razvojnih pitanja otoka
3. utvrditi nedostatke i mogućnosti primjenjivanih politika te
4. ocijeniti trenutačno stanje i dinamiku razvoja otočnih jedinica kroz uspostavljeni dinamički indikator regionalne razvojne politike.