PREDAVANJE

ČETVRTAK / 17.09.2015 / 09:30

Od masovnog turizma prema održivom turizmu: usporedba triju tipova turističkog razvoja na otoku BračuIzlaganje se temelji na komparaciji triju studija slučaja kojima su obuhvaćene tri lokalne zajednice i turistička odredišta na otoku Braču: Povlja (2008.), Postira (2013.) i Bol (2015.). Podaci su prikupljeni polustrukturiranim intervjuima s različitim tipovima aktera unutar svake lokalne zajednice te analizom dokumentacije i statističkih podataka. U pokušaju pronalaženja odgovora na pitanje o optimalnom razvoju turizma na otocima, pogotovo održivog turizma, navedena tri mjesta izabrana su kao primjeri triju različitih tipova razvoja, kako turističkog, tako i ekonomskog, društvenog i kulturnog. Pritom su se pokušale istražiti njihove pozitivne i negativne strane kao i mogućnosti daljnjeg razvoja svakog mjesta. Istraživanje je pokazalo kako Povlja predstavljaju primjer stagnacije u svakom smislu, pogotovo turističkom, zbog neosmišljenog koncepta razvoja i neupotrebljavanja njihovih razvojnih kapaciteta, čemu je uglavnom doprinijela privatizacija turističkih kapaciteta bez njihova daljnjeg iskorištavanja. Postira su primjer ravnomjernog održivog razvoja koji se temelji na mješovitoj otočnoj ekonomiji i razvoju selektivnih oblika turizma među kojima se nalaze i tipovi turizma koji imaju potencijal prevladavanja sezonalnosti i usmjeravanja na cjelogodišnji život mjesta. Bol se razmatra kao primjer razvoja koji se temelji najvećim dijelom na masovnom turizmu, pri čemu kroz povećanu izgradnju turističkih kapaciteta dolazi do gubljenja identiteta mjesta i ugrožavanja ekološke održivosti. Istraživanje također ukazuje i na poteškoće u ravnomjernom razvoju navedenih mjesta, tj. na nemogućnost uspostavljanja sinergije u razvoju turizma svih mjesta na otoku. Pitanje koje se zato u radu otvara jest i pitanje o optimalnom razvoju turizma, ali i drugih razvojnih odrednica Bola, Povalja i Postira kroz potencijalne zajedničke razvojne strategije za otok Brač u mjeri u kojoj je moguće govoriti o takvim strategijama, tj. ako je zajednički i usmjereni razvoj svih mjesta na otoku moguć.