PREDAVAČ

prof. Neno Kezić dipl.ing.arh.

PREDAVANJA

prof. Neno Kezić

BIOGRAFIJA


Neno Kezić diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Nakon diplome 1988. radio je u projektnom birou Michael Hopkins & Partners u Londonu, Velika Britanija. 1990. godine osniva vlastitu tvrtku u Splitu, Arhipolis d.o.o., gdje, radi kao odgovorni projektant i direktor. Od 2004. zaposlen je kao redovni profesor na FGAG u Splitu. Sudjelovao je na više međunarodnih i nacionalnih urbanističko-arhitektonskih natječaja, na kojima je više puta nagrađivan. Strukovna priznanja i nagrade uključuju godišnju nagradu Bernardo Bernardi za najbolji interijer u Hrvatskoj za 1991. i 1998. godinu, godišnju nagradu Drago Galić za najbolju stambenu arhitekturu za 2002, te Nagradu za interijer 35. Zagrebačkog Salona i nagradu za arhitekturu 47. Zagrebačkog Salona te nagradu Vladimir Nazor za arhitekturu 2013.