prof.dr.sc. Nenad Starc

BIOGRAFIJA


Životopis


Od 1974. do 2014 radio u Ekonomskom institutu Zagreb. Bavi se regionalnom ekonomikom i ekonomikom okoliša, strateškim planiranjem i otočnim razvojem. Magistrirao na University of California Berkeley a doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon umirovljenja dobio status zaslužnog znanstvenika

Vodio otočne razvojne projekte na desetak hrvatskih otoka, izlagao na skupovima o otočnom razvitku u Francuskoj, Japanu, Grčkoj, Nizozemskoj, Portugalu i na Malti te na Kanarskim i Azorskim otocima. Jedan je od osnivača i stalni suradnik nevladine udruge za znanstveno istraživanje otoka International Scientific Council for Island Development - INSULA osnovane 1989. u Brestu u Francuskoj.

Koordinator izrade i glavni autor Nacionalnog programa razvitka otoka (1997). Glavni autor nacrta Zakona o otocima (1999). Autor Uredbe o metodologiji i obaveznom sadržaju programa održivog razvoja otoka (2002). Metodološki koordinator izrade 25 programa održivog razvoja otoka i otočnih skupina (2003).

Predaje ekonomiku okoliša, ekološku ekonomiju i regionalnu ekonomiku na ekonomskim fakultetima u Splitu, Zagrebu, Puli i Rijeci, Arhitektonskom fakultetu i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Geografski odsjek u Zagrebu.

Jedan je od troje organizatora i vođa puta I i II konvoja LIBERTAS koji su listopada i studenog 1991. probili pomorsku blokadu Dubrovnika. Bio je pripadnikom 100. brigade Hrvatske vojske. Zimu 1991/1992 proveo je na prvoj crti u Sunji. 1995. sudjelovao je u akciji OLUJA kao pripadnik 140. pukovnije. Odlikovan medaljom "Oluja".