PREDAVAČ

Miranda Veljačić dia

Platforma 9,81 Split / Zagreb

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Miranda Veljacˇic´ je zajedno s Dinkom Peracˇic´em i Markom Sancˇaninom 1998. godine utemeljila Platformu 9,81. Od 2000. organizira i sudjeluje u mnogim aktivističkim, istraživačkim, natječajnim, arhitektonskim, urbanističkim i umjetničkim projektima; radionicama, seminarima, konferencijama i predavanjima. Od 2006. do 2010. godine bila je članica predsjedništva Društva arhitekata Split, članica programskog odbora za urbanu kulturu i kulturu mladih Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu i glavna urednica web portala DAS-a. Od 2007-2008. radila je kao urednica „Orisa”. Dobila je drugu nagradu Salona arhitekture 2009. godine sa D. Peracˇic´em za Projekt revitalizacije Doma mladih u Splitu. Od 2011. članica je upravnog odbora Saveza udruga Klubtura. Od 2012. članica skupštine portala Kulturpunkt i članica upravnog odbora KLFM-radio u zajednici. Od 2013. predsjednica je Platforme 9,81 čije je sjedište prebačeno u Split. Od 2011. zaposlena je kao koordinator projekata Platforme 9.81, uključujući i koordinaciju programske platforme o prostoru između 8 partnera „Urbanistička početnica”.