PREDAVAČ

Prof. Maja Adžija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Maja Adžija, prof., rođena je u Zagrebu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu španjolski i talijanski jezik s književnostima Asistent je doc. dr. sc. Emila Heršaka na kolegiju diplomskog studija Antropologije „Antropologija budućnosti” i prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića, na kolegiju „Suvremene antropološke teorije”. na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb. Prije dolaska na Filozofski fakultet radila je kao stručna savjetnica za europske obrazovne projekte (LLP, Tempus, Jean Monnet) u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni joj se interesi kreću u smjeru književnosti i antropologije, javnih prostora, filozofske antropologije.