PREDAVAČ

dr. sc. Laurence Feveile

dipl. ing. arh., Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Laurence Feveile, dipl. ing. arh., urbanistica, stekla je doktorat na području urbanističkog planiranja: „Habilitation a diriger des recherches” („Akreditacija za voditelja istraživanja”). Istraživačica je za MOSAIQUES – LAVUE – UMR CNRS 7218. Predavačica je na Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine. Predaje arhitekturu, urbanizam, krajobraznu arhitekturu, povijest vrtova. Partnerica Patricka Bergera od 1981. do 1991., radila u Parku André Citroën u Parizu, na Bretonskoj školi arhitekture u Rennesu, graditeljskim i renovacijskim projektima, groblju Pere Lachaise, u dizajniranju namještaja. Međunarodna je savjetnica u Crnoj Gori (poluotok Vrmac u Boki kotorskoj), na Kosovu (strategija za gradsku obnovu) te u dubrovačkom zaleđu (35 sela uništenih u ratu).