PREDAVAČ

dr. sc. Jelena Lončar

Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Jelena Lončar (Zagreb, 1978.) diplomirala je na Geografskom odsjeku PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, na kojemu je zaposlena kao asistent od 2005. do 2015. g. Obranila je doktorsku disertaciju „Ekonomsko-geografsko restrukturiranje Središnje Hrvatske u tranzicijskom periodu” (2011.). Glavna područja interesa su joj ekonomska geografija, industrijska geografija, politička geografija, globalizacija i regionalni razvoj. Do sada je objavila 15 znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima te u zbornicima radova. Sudjelovala je na 11 domaćih i inozemnih konferencija. Kao suradnik sudjelovala je u radu nekoliko domaćih i dvaju projekata Europske unije.