PREDAVAČ

dr. sc. James K. Reap

University of Georgia, Athens, GA, SAD

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. James K. Reap profesor je i voditelj diplomskog konzervatorskog studija na Fakultetu za zaštitu okoliša i dizajn Sveučilišta u Georgiji u SAD-u. Diplomirao je američke studije na Sveučilištu North Carolina u Chapel Hillu i pravo na Sveučilištu u Georgiji. Bivši je voditelj programa studijskog boravka studenata sa Sveučilišta u Georgiji u Hrvatskoj, profesor međunarodnog i komparativnog prava na diplomskom studiju prava pri akademskom centru Dean Rusk Center te izvanredni profesor u Institutu za afričke studije Sveučilišta u Georgiji. Drži kolegije o međunarodnim pitanjima u zaštiti baštine te o svjetskoj baštini. Bivši je predsjednik i sadašnji glavni tajnik Odbora za pravna, administrativna i financijska pitanja Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS) te član nacionalnog vijeća američkog ICOMOS-a. Član je i Znanstvenog vijeća ICOMOS-a koje okuplja sve međunarodne znanstvene odbore ICOMOS-a. Bavio se konzervatorskim pitanjima u istočnoj i južnoj Europi, središnjoj Aziji, Africi i Bliskom istoku. Predavao je očuvanje baštine kao Fulbrightov stipendist na Znanstveno-tehnološkom sveučilištu u Jordanu te pravo na Institutu Orenburg Moskovske državne pravne akademije. Trenutačno je član uprave Odvjetničkog odbora za očuvanje kulturne baštine i Američkog odbora Plavog štita te bivši član uprave Zaklade za očuvanje povijesne baštine i konzervaciju američke savezne države Georgije. Pruža obuku i tehničku pomoć konzervatorskim vijećima diljem Sjedinjenih Američkih Država.