Izložba Vis i Anatomija otoka


Uzdizanjem razine mora Vis je postao otok prije 12.000 god. Prve tragove naseljavanja ljudi nala-zimo početkom 6. st. pr. Kr. Uređenu grad-državu Issu osnovali su Grci u 4. st. pr. Krista. To je bilo 500 godina prije osnutka Pariza i oko 700 godina prije izgradnje Dioklecijanove palače u Splitu. Otok Vis pohodili su mnogi osvajači. Liburni su dočekali Grke, a neprijateljstva su počela s ilirskom kraljicom Teutom, da bi svoje osvajačke tragove ostavila Rimska republika i Bizant, a po dolasku Hrvata Vis postaje interes Venecije. Napadaju ga Turci, prisvajaju Francuzi pa Englezi. Nakon toga Austrija, Italija, Kraljevina Jugoslavija i SFR Jugoslavija. Danas je Vis svoj na svome.

Program “Anatomija otoka” započeo je krajem 2011. godine i Vis je vjerojatno jedan od rijetkih hrvatskih otoka koji nastoji promišljati svoju budućnost kroz petogodišnji program simpozija i radionica (2012-2016.). Kombinacijom znanstve-no-stručnih izlaganja i praktičnih prijedloga nas-toje se obuhvatiti osnovna područja budućega razvoja otoka. Uz preko 50 izlaganja u protekla tri simpozija, na studentskoj radionici izrađeno je 16 projekata odnosno rješenja za razne viške ‘situacije’.

Na ovoj izložbi prikazujemo vrlo sažeto naj-karakterističnije fotografije Visa nekad i danas, zanimljiva događanja koja se odvijaju na otoku te nekoliko fotografija iz svakodnevnog života.

Boško Budisavljević,
autor izložbe