PREDAVAČ

dr. sc. Ivana Marić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Ivana Marić rođena je Splitu 1972. godine. Doktorirala je 2011. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je 2013. godine docentica i nositelj kolegija: „Menadžment i menadžment neprofitnih organizacija”. Njezino područje istraživanja su neprofitne organizacije, socijalno poduzetništvo te uloga upravljanja i balansiranja socijalnih i ekonomskih interesa za moderne organizacije u eri znanja. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija i seminara te je napisala više od dvadeset znanstvenih radova o poslovanju, utjecaju i važnosti suvremenih organizacija u globalnom okruženju.