PREDAVAČ

dr. sc. Irena Đokić

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Irena Đokić završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2001. godine. Magistrirala je na Institutu za stanovanje i urbani razvoj u Rotterdamu u Nizozemskoj 2004. godine u okviru programa „Upravljanje urbanim sredinama”. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu na temi prenamjene nekorištenih nekretnina. Radi u multidisciplinarnom Odjelu za regionalnu ekonomiku, održivost i razvojno upravljanje Ekonomskog instituta u Zagrebu kao znanstvena suradnica te kao gost predavač na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Puli. Područja njezina istraživanja su planiranje i programiranje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te upravljanje razvojem jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova, a u suautorstvu je objavila knjigu „Strateški programi lokalnog razvoja – hrvatska iskustva”.