PREDAVAČ

mag. geogr. Ana Jurić

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Ana Jurić, mag. geogr., GIS analitičar, rođena 27. rujna 1990. godine u Splitu. Preddiplomski jednopredmetni studij znanstvene geografije završava 2012. godine na Sveučilištu u Zadru. Diplomski studij Geografski informacijski sustavi završava 2015. godine pri Geografskom odsjeku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.