Kontakt

Kontakt informacije


Organizacija i koncepcija programa

Udruga "Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj"
Obala sv. Jurja 29, pp. 43
21 480 Vis
info@anatomija-otoka.com

Prijave za sudjelovanje u aktivnostima « Anatomije otoka »
(simpoziji, radionice, projekti, stručni boravci na Visu)
info@anatomija-otoka.com