Izlagači na ovogodišnjem simpoziju - Anatomija otoka 2014. 19.08.2014

Izlagači na ovogodišnjem simpoziju - Anatomija otoka 2014.

Manuela Antičević, bacc. duh., Lokalna akcijska grupa ŠKOJI, Hvar – Vis, Hrvatska

Uloga LAG-a ŠKOJI u revitalizaciji seoskih otočnih zajednica


Marina Blagaić Bergman, mag. etn., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Razvoj otočne poljoprivrede – kulturnoantropološki prilog


Dr. sc. Sandro Bogdanović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za poljoprivrednu botaniku, Hrvatska

Biljna raznolikost viškog arhipelaga


Dr. sc. Davisi Boontharm, Centre for Global Discovery, Faculty of Foreign Studies, Sophia University, Japan

Eko-kulturni turizam: studija slučaja otoka Koh Kret, Nonthaburi, Thailand


Hrvoje Bota, dipl. ing. arh., Održivo d.o.o., Split, Hrvatska

Razvoj modela održivog/permakulturnog razvoja sela i poljoprivrede na otocima i priobalju Dalmacije


Dr. sc. Joško Božanić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Jezična nematerijalna baština kao medij kolektivne memorije otoka Visa


Mr. sc. Sanja Buble, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska

Podhumlje – povijesne transformacije i što dalje …


Mr. sc. Boris Čargo, Arheološki muzej u Splitu, Hrvatska

Tragovi antičkih ruralnih gospodarskih objekata viških polja: neistražena baština


Zoran Demaria, bacc. ing. agr., Poljoprivredna zadruga, Komiža, otok Vis, Hrvatska

Značaj i mogućnosti uzgoja i prerade rogača u razvoju poljoprivrede otoka Visa


Dr. sc. Biserka Dumbović-Bilušić, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Hrvatska

Baština krajolika – autentična resursna osnova razvoja otoka Visa


Dr. sc. Laurence Feveile, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine, Francuska

O ravnoteži krajolika u Boki kotorskoj (Crna Gora)


Dr. sc. Simone Garagnani, University of Bologna, Italija

Digitalna baština: istraživanje nasljeđa udaljenih lokaliteta


Veni Marinković, mag. geogr., Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Mogućnosti revitalizacije i razvoja dalmatinskog otočja


Marica Marinović Golubić, MA, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Doseliti na otok. Propitivanje migrantskih iskustava na otoku Korčuli


Antonia Miletić, dipl. ing. kraj. arh.; Igor Belamarić, dipl. ing. kraj. arh., Split, Hrvatska

Valorizacija zelenih površina na području grada Visa


Antonio Morić Španić, mag. geogr., Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu  Dr. sc. Anamarija Durbešić, Hrvatske šume d.o.o.


Dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Hrvatska

GIS modeliranje lokaliteta revitalizacije autohtonih otočnih kultura - otok Hvar


Dr. sc. Maria de Nazaré Oliveira Roca,
e-GEO Research Centre for Geography and Regional Planning,  Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Novi stanovnici i lokalni razvoj u slabo naseljenim ruralnim područjima: empirijski podaci iz Portugala


Aleksander Ostan, dipl. ing. arh., Atelje Ostan Pavlin, Ljubljana, Slovenija

S druge strane metropole: održiva prostorna decentralizacija (meditacije i komentari na temu "boka", oka i otoka)


Nicolas Petrovitch Njegosh, architecte D.P.L.G., Paris, Francuska

Malo je lijepo


Dr. sc. Saša Poljanec-Borić; Dr. sc. Ivana Ferić; Dr. sc. Ivo Turk, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Turistička kvaliteta i otočna naselja u Hrvatskoj: empirijski uvid u granice razvoja masovnog turizma


Dr. sc. Darko Radović, Keio University, Tokyo, Japan

Manifest za održivi otok – diskusija o mogućnosti održivih otoka


Dr. sc. Zoran Roca, Interdisciplinarni istraživački centar za obrazovanje i razvoj, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugal

Prostorni identitet i razvoj: topofilija i terrafilija - Konceptualno-metodološki okvir za participativno planiranje


Dr. sc. Nenad Starc, Ekonomski institut Zagreb, Hrvatska

Otočna škola na brodu


Davor Stipan, prof., I. gimnazija Split, Hrvatska

Valorizacija arhitektonske baštine kao čimbenik održivog razvoja otoka – primjer Komiže


Filip Šrajer, dipl. ing. arh., Udruga Dragodid, Zagreb, Hrvatska

Okoliš nastao građenjem: suhozidna baština istočne obale Jadrana


Dr. sc. Željka Tonković, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

Dr. sc. Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska

Model održivog razvoja otočnih zajednica – primjer Postira na otoku Braču