3. ANATOMIJA OTOKA - PROGRAM SIMPOZIJA 10.09.2014

3. ANATOMIJA OTOKA - PROGRAM SIMPOZIJA

PROGRAM SIMPOZIJA


Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima


| 17 | 9 | 2014 | – | 20| 9 |2014

Otok Vis, Hrvatska

 SRIJEDA  | 17 | 9 | 2014 | - Hrvatski dom, grad Vis

9:00 – 10:30

Pozdravni govor organizatora i suorganizatora


Darko Radović, Sveučilište Keio, Tokyo, Japan

Manifest za održivi otok – diskusija o mogućnosti održivih otoka


Veni Marinković, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Mogućnosti revitalizacije i razvoja dalmatinskog otočja

 

10:30 – 11:00 PAUZA ZA KAVU

 

11:00 – 12:30

Zoran Roca, Interdisciplinarni istraživački centar za obrazovanje i razvoj, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugal

Prostorni identitet i razvoj: topofilija i terrafilija - Konceptualno-metodološki okvir za participativno planiranje

 

Manuela Antičević, Lokalna akcijska grupa ŠKOJI, Hvar – Vis, Hrvatska

Uloga LAG-a ŠKOJI u revitalizaciji seoskih otočnih zajednica


Željka Tonković, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska

Model održivog razvoja otočnih zajednica – primjer Postira na otoku Braču

 

12:30 – 14:30   PAUZA ZA RUČAK

 

14:30 – 16:30

Hrvoje Bota, Održivo d.o.o., Split, Hrvatska

Razvoj modela održivog/permakulturnog razvoja sela i poljoprivrede na otocima i priobalju Dalmacije


Nicolas Petrovitch Njegosh, Paris, Francuska

Malo je lijepo


Antonio Morić Španić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu; Anamarija Durbešić, Hrvatske šume d.o.o.; Borna Fuerst-Bjeliš, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Hrvatska

GIS modeliranje lokaliteta revitalizacije autohtonih otočnih kultura - otok Hvar


Zoran Demaria, Poljoprivredna zadruga, Komiža, otok Vis, Hrvatska

Značaj i mogućnosti uzgoja i prerade rogača u razvoju poljoprivrede otoka Visa

 

17:00 – 20:00 – Gradska vijećnica, grad Vis

RADIONICA


IDENTITET I RAZVOJ VISA: OD TOPOFILIJE KA TERRAFILIJI - Prilog participativnom planiranju lokalnog razvoja

Voditelj: Zoran Roca


 

ČETVRTAK | 18 | 9 | 2014 | - Hrvatski dom, grad Vis

9:00 – 10:30

Joško Božanić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Jezična nematerijalna baština kao medij kolektivne memorije otoka Visa


Nenad Starc, Ekonomski institut Zagreb, Hrvatska

Otočna škola na brodu


Aleksander Ostan, Atelje Ostan Pavlin, Ljubljana, Slovenija

S druge strane metropole: održiva prostorna decentralizacija (meditacije i komentari na temu "boka", oka i otoka)

 

10:30 – 11:00 PAUZA ZA KAVU

 

11:00 – 13:00

Maria de Nazaré Oliveira Roca, e-GEO Research Centre for Geography and Regional Planning,  Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Novi stanovnici i lokalni razvoj u slabo naseljenim ruralnim područjima: empirijski podaci iz Portugala


Marica Marinović Golubić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Doseliti na otok. Propitivanje migrantskih iskustava na otoku Korčuli


Marina Blagaić Bergman, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Razvoj otočne poljoprivrede – kulturnoantropološki prilog


Sandro Bogdanović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za poljoprivrednu botaniku, Hrvatska

Biljna raznolikost viškog arhipelaga

 

13:00 – 14:30   PAUZA ZA RUČAK

 

14:30 - 17:30  OBILAZAK SELA

18:00 - 19:30 OKRUGLI STOL Gradska vijećnica, grad Vis


Dobre prakse viške poljoprivrede


Moderator: Vinko Mratinić
Sudionici:
Zvonko  Benčić, Nebojša  Božanić, Toni  Bunčić, Zoran  Demaria, Jurica   Fadić, Darko  Mladineo, Hrvoje  Mratinić, Velimir  Mratinić, Marko  Plihta, Srećko Roki, Milan  Senjanović, Željko  VojkovićSAJAM OTOČNIH PROIZVODA

 


PETAK | 19 | 9 | 2014 |
- Hrvatski dom, grad Vis

9:00 – 10:30

Boris Čargo, Arheološki muzej u Splitu, Hrvatska

Tragovi antičkih ruralnih gospodarskih objekata viških polja: neistražena baština


Sanja Buble, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska

Podhumlje – povijesne transformacije i što dalje …


Davor Stipan, I. gimnazija Split, Hrvatska

Valorizacija arhitektonske baštine kao čimbenik održivog razvoja otoka – primjer Komiže

 

10:30 – 11:00 PAUZA ZA KAVU

 

11:00 – 13:00

Biserka Dumbović-Bilušić, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Hrvatska

Baština krajolika – autentična resursna osnova razvoja otoka Visa


Filip Šrajer, Udruga Dragodid, Zagreb, Hrvatska

Okoliš nastao građenjem: suhozidna baština istočne obale Jadrana


Antonia Miletić; Igor Belamarić, Split, Hrvatska

Valorizacija zelenih površina na području grada Visa


Simone Garagnani, University of Bologna, Italija

Digitalna baština: istraživanje nasljeđa udaljenih lokaliteta

 

13:00 – 13:30 PAUZA ZA KAVU

 

13:30 – 15:00

Laurence Feveile, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Val de Seine, Francuska

O ravnoteži krajolika u Boki kotorskoj (Crna Gora)


Davisi Boontharm, Centre for Global Discovery, Faculty of Foreign Studies, Sophia University, Japan

Eko-kulturni turizam: studija slučaja otoka Koh Kret, Nonthaburi, Thailand


Saša Poljanec-Borić; Ivana Ferić; Ivo Turk, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Turistička kvaliteta i otočna naselja u Hrvatskoj: empirijski uvid u granice razvoja masovnog turizma

 

17:30 OBILAZAK ISSE


19:00 ZAJEDNIČKA VEČERA

 


SUBOTA | 20 | 9 | 2014 |
- Hrvatski dom, grad Vis

10:00 – 12:00

ZAVRŠNA RASPRAVA – OKRUGLI STOL


(Pre)Živjeti na otoku

Moderator: Nenad Starc