03.01.2013

Što je "Anatomija otoka"?

Udruga "Lavurat za poja" pokreće niz aktivnosti za promociju otoka Visa na kulturnom i turističkom planu. Program pod nazivom "Anatomija otoka" planira se za razdoblje od pet godina. U ciklusu seminara svake godine bit će obrađena po jedna relevantna tema vezana za razvoj otoka. Uz to će biti organizirana po jedna radionica na kojoj će se izrađivati prijedlozi i projekti koji će operacionalizirati zadanu temu.
U sklopu programa "Anatomija otoka" predviđen je i projekt "Urbanistička topografija otoka Visa" kojem je cilj, u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti iz Zagreba, izrada monografije o graditeljskoj baštini otoka Visa. Rok izrade je pet godina.
Poseban projekt je i "Grčka keramika" kojim se planira izrada replika primjeraka grčke keramike pronađene na otoku Visu. Odabrani predmeti bili bi namijenjeni prodaji kao suveniri te kao pokloni za razne prigode. Realizacija prototipova već je u izradi, a povjerena je Višoj građevinskoj školi - odjel keramike iz Bedekovčine. Kvalitetu nadgleda arheolog mr. Boris Čargo, voditelj muzejske zbirke na Visu.

Petogodišnji program "Anatomija otoka"
2012. - 2016.


Teme simpozija i radionica

2012.
Simpozij "Uvod u anatomiju Otoka"
Radionica "Nova Issa"


2013.
Simpozij "Urbanističko arhitektonski razvoj Visa i Komiže od 15. - 20. stoljeća"
Radionica "Sanacija i revitalizacija gradskih jezgri"


2014.
Simpozij "Sela i polja otoka Visa - povijest i budućnost"
Radionica "Samodovoljnost sela i okolice"


2015.
Simpozij "Sinergija turizma i cjelogodišnjeg života Otoka"
Radionica "Novi turistički sadržaji u starim zdanjima"


2016.
Simpozij "Budućnost Otoka - proizvodnja, obrazovanje, ekologija i obnovljiva energija"
Radionica - prezentacija idejnog projekta "Nova Issa - centar otočkog života i kulture"