PREDAVANJE

SRIJEDA / 02.10.2013 / 09:00

Sezonsko i lokalno


prof. Emil Šverko

Naziv teme je posudjena definicija iz vokabulara zdrave prehrane, a samo predavanje se bavi kontekstom i mogucem spektru njegove manifestacije u konkretnim okolnostima.