PREDAVANJE

PETAK / 27.09.2013 / 09:00

Riječ organizatora


 Ivo Radica  Antonijeta Martinis  Boško Budisavljević


Cijelo izlaganje je na adresi:
http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2730