Sanacija i revitalizacija gradskih područja Visa i Komiže 30.09.2013

Program radionice 2013

Sanacija i revitalizacija gradskih područja Visa i Komiže

PROGRAM RADIONICE

PONEDJELJAK 30. rujna 2013. Veleučilište VERN’, Vis
09.00 UVODNO IZLAGANJE O STRUKTURI I ZADACIMA RADIONICE Boško Budisavljević, dipl.ing.arh.
09.30 PROSTORNI I URBANISTIČKI PLAN KOMIŽE, PROSTORNI PLAN VISA Hrvoje Bota, dipl.ing.arh., Ivana Katurić, dipl. povj. umj.
   URBANISTIČKI PLAN VISA Boško Budisavljević, dipl.ing.arh.
10.00 RASPRAVA O URBANISTIČKIM PLANOVIMA moderatori doc. Tadej Glažar, prof. Neno Kezić, prof. Darko Radović
10.30 IZBOR STUDENTSKIH GRUPA
11.00 SUVREMENA ARHITEKTURA OTOKA VISA Obilazak otoka autobusom, voditelj Ante Mardešić, dipl.ing.arh., Komiža
15.00 PAUZA ZA RUČAK U KOMIŽI
17.00 OBILAZAK KOMIŽE
19.00 POLAZAK ZA VIS ISPRED KULTURNOG CENTRA “IVAN VITIĆ”

UTORAK 1. listopada 2013 Veleučilište VERN’, Vis
09.00 BODY AND SOUL prof. Neno Kezić
09.30 PRINCIPI KONZERVATORSKE ZAŠTITE VISA I KOMIŽE mr. Sanja Buble
10.00 ZADACI RADIONICE Boško Budisavljević, dipl.ing.arh.
10.30 - 19.00 RAD PO GRUPAMA U VISU I KOMIŽI
Grupe “Komiža” idu u Komižu - Kulturni centar “Ivan Vitić”
Grupe “Vis” ostaju u Visu - Veleučilište VERN’

SRIJEDA 2. listopada 2013 Veleučilište VERN’, Vis
09.00 SEZONSKO I LOKALNO Emil Šverko, mag. ing. arh.
09.30 IN/OUT Ko Nakamura
10.00 DISKUSIJE
10.30 - 19.00 RAD PO GRUPAMA U VISU I KOMIŽI

ČETVRTAK 3. listopada 2013 Veleučilište VERN’, Vis
09.00 REALIZACIJE I PLANIRANI RAZVOJ VISA Predstavnik grada Visa
09.30 PLANIRANI PROJEKTI I REALIZACIJE U KOMIŽI Predstavnik grada Komiže
10.00 DISKUSIJE
10.30 - 19.00 RAD PO GRUPAMA U VISU I KOMIŽI

PETAK 4. listopada 2013. Veleučilište VERN’, Vis
09.00 PREZENTACIJA STUDENTSKIH PRIJEDLOGA
10.00 DISKUSIJE
10.30 - 19.00 RAD PO GRUPAMA U VISU I KOMIŽI

SUBOTA 5. listopada 2013 Veleučilište VERN’, Vis
09.00 OSVRT NA RAD STUDENATA Mentori grupa
09.30 - 17.00 PRIPREMA GRUPA ZA ZAVRŠNA IZLAGANJA
18.00 - 20.00 Dvorana Hrvatskog doma JAVNA PREZENTACIJA PRIJEDLOGA STUDENTSKIH GRUPA
21.00 DRUŽENJE SUDIONIKA RADIONICE