Galerija
28.09.2013

Otvorenje izložbe crteža

Viške vedute

Za vrijeme trajanja prošlogodišnjeg simpozija Davisi Boontharm napravila je skice - Viške vedute. Danas ih je predstavila nama u Galeriji kulture u Visu.