PREDAVAČ

Hrvoje Bota dipl.ing.arh.

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA

Rođen 19.11.1979. u Splitu, Hrvatska. Završio srednju Graditeljsku školu u Splitu 1998. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Položio stručni ispit ovlašteni arhitekt, arhitekt-urbanist 2013. godine. Oženjen, otac jednog djeteta. Služi se aktivno engleskim jezikom.

Od 2005. godine radi u birou za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša "Urbos" d.o.o. Split. Radi kao član stručnog tima ili koordinator na sljedećim planovima;

PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADA ILI OPĆINE:
- Prostorni plan uređenja grada Splita, 2005. godine
- Prostorni plan uređenja općine Gradac, 2005. godine
- Prostorni plan uređenja grada Komiže, 2006. godine
- Prostorni plan uređenja grada Omiša, 2007. godine
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Tučepi, 2012.godine
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Baška Voda, 2012.godine

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN:
- Generalni urbanistički plan grada Splita 2006. godine

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA:
- Urbanistički plan uređenja "gospodarske zone Zadvarje" 2006. godine
- Urbanistički plan uređenja "Ugostiteljsko turističke zone Livka", Šolta 2008. godine
- Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana "Ribnjak", Omiš 2008. godine
- Urbanistički plan uređenja "Ribarske luke Komiža", Komiža 2009. godine
- Urbanistički plan uređenja "Marine Giričić Kaštela", Kaštela 2010.godine
- Urbanistički plan uređenja "Gruški akvatorij", Dubrovnik 2011. godine.
- Urbanistički plan uređenja "Zakučac 2", Omiš 2012. godine
- Urbanistički plan uređenja "Popovci", Omiš 2012. godine
- Urbanistički plan uređenja "Uljara i vinarija u Bastu", Baška Voda 2012. godine
- Urbanistički plan uređenja "Naselja Tučepi", Tučepi 2012. godine
- Urbanistički plan uređenja "Luka nautičkog turizma i luka otvorena za javni promet Baška Voda", Baška Voda 2013. godine
- Urbanistički plan uređenja "Bast sjever I1", Baška Voda 2013. godine
- Urbanistički plan uređenja "Naselja Komiža", Komiža 2013. godine (u izradi)

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI PROJEKTI:
- Urbanističko-arhitektonski projekt Marina Punat, Krk 2006.
- Urbanističko-arhitektonski projekt Luka Gruž, Dubrovnik 2006.
- Urbanističko-arhitektonski projekt Luka Omiš, Omiš 2008.

Član tehničkih komisija za arhitektonsko-urbanističke natječaje; Gradski projekt 7. Duilovo u Splitu te uređenje obalnog pojasa naselja Primošten-dva kraka Primoštena u Primoštenu. Sudionik s kolegom D. Peračićem na natječaju Gradski projekt 2. Gradska luka-Istočna obala u Splitu. Izrađivač arhitektonsko-urbanističkih projekata, studija i podloga te niza arhitektonskih projekata obiteljskih kuća.

Surađuje s udrugom "Zdravi grad" iz Splita na poticanju razvoja društveno odgovornih projekata posebno na temi održivog urbanizma, prostornog planiranja, i arhitekture te zaštiti prirodnih i kulturnih cjelina. Sudjeluje u istraživanju projekata ekološke-održive gradnje i urbanizma, dizajna ekološke poljoprivrede-permakulture, zdrave mediteranske prehrane, itd.
Hobiji; jedrenje, ribolov, vrtlarstvo, picigin...

Rujan, 2013.