PREDAVAČ

mr. sc. Boris Čargo

arheolog, Arheološki muzej, Split, viši kustos muzejske zbirke na Visu

PREDAVANJA

mr. sc. Boris Čargo

BIOGRAFIJA


Rođen je u Splitu 6. kolovoza 1967. g. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Arheologiju i povijest diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao je 2009. g. na zagrebačkom sveučilištu s temom Martvilo, jugozapadna isejska nekropola. Tijekom izbijanja Domovinskog rata uključio se u Zbor narodne garde, kasnije HV. Zaposlen je u Arheološkom muzeju u Splitu i kustos je područne Arheološke zbirke “Issa” u Visu. Voditelj je sustavnih arheoloških istraživanja na prostoru antičke Ise; rimskih termi, kasnoantičke nekropole i stambene arhitekture iz helenističkog i rimskog razdoblja. Otkrio je veliki broj novih arheoloških lokaliteta na otoku Visu i time upotpunio njegovu arheološku kartu. Jedan je od najboljih poznavatelja arheološke topografije otoka Visa. Pored arheološke problematike otoka Visa proučava i njegovu srednjovjekovnu i novovjekovnu prošlost, te povijest dalmatinske zagore.
Bio je sudionikom arheoloških istraživanja u Saloni, zatim u Naroni, na Palagruži, Dalmatinskoj zagori i čitavom nizu drugih lokaliteta.
Postavio je dvije samostalne izložbe: Viški boj 1866.,(Vis – 2006., Makarska i Imotskom - 2008., Maribor - 2012.), Grčko – helenistička keramika u Arheološkom muzeju u Splitu, (Split, Imotski, Šibenik – 2007., Mali Lošinj 2008). Uz ovu posljednju izložbu napisao je opsežan katalog izložene grčke keramike.
Suautor je izložbi, Ususret zavičajnom muzeju otoka Visa, (u Visu 1999.), i Amfore iz Uvale Vela Svitnja na Visu, (u Visu 2002.). Sudionik je međunarodne izložbe, El teatro romano. La puesta en escena u Zaragozi 2003. Iste godine izložba je sudjelovala u Cordobi i Meridi u Španjolskoj. Organizirao je gostovanje izložbe o El Shattu u Visu.
Sudionik je više znanstvenih simpozija, a stručne i znanstvene radove objavljuje u domaćim i stranim arheološkim časopisima, najviše znanstvene kategorije.
Član Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva.
Za svoj rad na zaštiti kulturne baštine i razvoju arheologije na otoku Visu, Grad Vis dodijelio mu je Godišnju nagradu Grada Visa 2005. godine.


Preneseno iz: HRT Radio Split
Anči Fabijanović
Radio Split
22.03.11.
 

Prva monografija iz trilogije o Issi

Povijest Isse trajna je tema istraživanja i pisanja za arheologa, magistra znanosti Borisa Čarga. Naslov njegove najnovije knjige je Martvilo, istraživanja jugozapadne isejske nekropole do 1970. godine. Izdana je u seriji Katalozi i monografije splitskog Arheološkog muzeja. U knjizi Boris Čargo u nekoliko poglavalja donosi sažetu povijest Isse, piše o imenu i položaju nekropole na viškom Martvilu, zatim o povijesti istraživanja na nekropoli, gdje donosi kronološki sva zbivanja na nekropoli, među njima i ona iz ranih pedesetih godina prošlog stoljeća kada je nekropola tragično devastirana gradnjom nogometnog igrališta. Nadalje piše o tipologiji i oblicima grobova koji su u tom razdoblju pronađeni, u velikom poglavlju o grobnim cjelinama donosi i katalog svih sačuvanih predemta iz tih istraživanja. Monografija je još jedan vrijedan doprinos proučavanju isejske prošlosti i poznavanju isejskih lokaliteta. Knjiga je iznimno vrijedna i predstavlja prvi takav prikaz jedne helenističke nekropole u Hrvatskoj. Cijena knjige je uz prigodni popust od 40 posto je 120 kuna

Ova je knjiga prva je od tri sveska koje autor planira objaviti o Issi, znamenitoj helenističkoj nekropoli. Druge dvije knjige obuhvatit će istraživanja na nekropoli od 1970. do 1985. g. kada je pronađeno na desetine novih grobova i na stotine predmeta. Izradit će se tipologije za svaki tip i stilsku skupinu predmeta, posebno keramičkih. Autoru predstoji iznimno veliki rad na spomenutoj nekropoli u kojem će okupiti i suradnike kako bi sve bilo brže i kvalitetnije.

Svakako treba naglasiti da je ova knjiga plod rada i skrbi splitskog Arheološkog muzeja na spomenicima antičke Isse, te da ta ugledna arheološka kuća, recimo i to da je najstarija u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, planira i ove godine nastavak arheoloških istraživanja, konzervaciju spomenika i objavljivanje stručnih radova o antičkoj Issi.
Autor Boris Čargo je, da ga ovdje i predstavimo, voditelj svih znanstvenih istraživanja na lokalitetima antičke Isse. Voditelj je i Arheološke zbirke Issa na Visu, koja posjeduje najveću zbirku helenističkih predmeta u Hrvatskoj. U svom radu Čargo sustavno obrađuje tu vrijednu građu, te objavljuje stručne i znanstvene radove o njima. Autor je i nekoliko izložaba s temama o viškoj arheologiji i povijesti.